Nopeutettujen animaatioiden tekeminen

Nopeutetut animaatiot perustuvat siihen, että kuvia näytetään nopeammassa tahdissa kuin niitä on otettu, jolloin katsojalle syntyy illuusio nopeutuneesta ajan kulusta. Nopeutuksen avulla on mahdollista havaita asioita, joita ei muuten havaitsisi esim. kasvien liike. Animaatioiden teko on myös halpaa puuhaa, koska tarvittavat laitteet saa 30 eurolla ja tarvittavat ohjelmat ovat ilmaisia.

Tarvittavat laitteet

Halpa ja hyvä vaihtoehto animaatioiden tekoon on web-kamera. Toinen vaihtoehto on digitaalikamera, jossa on time-lapse ominaisuus. Digitaalikameralla otetut kuvat ovat laadukkaampia, mutta animaatiota tehtäessä kuvia on käytännössä pakattava runsaasti, jolloin niiden laatu heikkenee huomattavasti. Joissain web-kameroissa (esim. jotkut Creativen mallit) valotusajan säätöalue ei välttämättä mahdollista valotusajan säätämistä riittävän pieneksi kirkkaita kohteita kuvattaessa. Tällöin kuvaa voidaan himmentää laittamalla kameran eteen himmentävä kalvo tai vaikka aurinkolasit.

Lisäksi kannattaa hankkia USB-jatkokaapeli, jotta kuvausta ei tarvitse rajoittaa tietokoneen välittömään läheisyyteen. USB-kaapeleiden suositeltu yhteenlaskettu enimmäispituus on 5 metriä, mutta käytännön kokeilut ovat osoittaneet, että ainakin 7 metriä on toimiut täysin häiriöttä. Kaapelin kokonaispituutta voidaan kasvattaa rajattomasti aktiivisten USB-kaapeleiden avulla, joiden päässä on signaalia vahvistava lisälaite.

Tarvittavat ohjelmat

Varmaankin jokaisen web-kameran mukana tulee ohjelmisto, jolla saadaan tallennettua web-kameran kuva säännöllisin väliajoin. Netti on myös pullollaan tällaisia ilmaisohjelmia.

Hyvä ilmaisohjelma kuvamateriaalin katseluun ja muokkaukseen on vaikkapa Irfanview.

Animaatio voidaan muodostaa kuvista esim. ohjelmalla JPGVideo, joka on myös ilmainen. Rajoituksena tässä ohjelmassa on, että se tukee ainoastaan JPG-formaattia.

Kuvauskohteet

Kuvauskohteeksi käy mikä tahansa hitaasti etenevä prosessi.

Hyviä kohteita ovat esimerkiksi

Lyhyistä kuvaussessioista on helppo aloittaa, koska kuvauksen voi uusia nopeasti.

Kuvausasetelman valmistelu

Kuvausasetelman valmistelu kannattaa tehdä huolella ja ajan kanssa, koska kuvaus kestää pitkään eikä sen kuluessa olosuhteita voi enää muuttaa.

Kuvauspaikka kannattaa valmistella siten, että kuvassa on kohteen lisäksi mahdollisimman vähän yksityiskohtia ja liikettä. Tämä saadaan aikaan laittamalla kuvauskohteen taakse esim. pahvi tai kangas. On kuitenkin huomioitava, että taustamateriaali ei saa liikkua kuvauksen aikana lainkaan, joten se on aseteltava riittävän vankasti. Valaistuksen tulisi pysyä samanlaisena koko kuvauksen ajan eikä kuvauskohdetta liikuttavaa ilmavirtaa saisi olla. Tähän päästään asettamalla kuvattava kohde vaikkapa komeroon keinovalon alle.

Kameran ja kuvauskohteen tulisi olla tukevasti paikallaan ja mahdollisimman erillään kaikista muista lähellä olevista esineistä, joita voi joutua käsittelemään kuvauksen aikana. Tähän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota pitkissä kuvauksissa, koska niissä riski kameran tai kuvauskohteen liikahtamiselle kasvaa ajan mittaan suureksi. Kameran johtoon kannattaa laittaa myös jonkilainen vetosuoja, vaikkapa painava esine johdon päälle lähelle kameraa, ettei johdon heilahtaminen vaikuta kameran asentoon.

Kasvien kasvua kuvattaessa on päätettävä kuinka suureksi asti kasvia aiotaan kuvata ja aseteltava kameran kuvakulma siten, ettei kasvi kasva kuvasta ulos. On siis arvoitava etukäteen kuinka kuvauskohde tulee käyttäytymään kuvauksen aikana.

Asetelmaa rakennettaessa on lisäksi huomioitava kuvauksen aikana tehtävät "huoltotoimenpiteet" kuten esim. kasvien kastelu. Kastelu tulisi pystyä suorittamaan koskematta mihinkään kuvassa näkyvään esineeseen. Jos kuvaus kestää pitkään, kasvi on sijoitettava ennen kuvauksen alkamista riittävän suureen ruukkuun.

Kuvausohjelman/kameran konfigurointi

Jotta animaatio näyttäisi sulavaliikkeiseltä, kuvien vaihtumisnopeuden lopullisessa animaatiossa tulisi olla yli 20 kuvaa/sekunti. Nopeutussuhdetta määriteltäessä tulisi siis olettaa kuvien vaihtumisnopeudeksi lopullisessa animaatiossa vaikkapa 24 kuvaa/sekunti ja säätää nopeutus sopivaksi muuttamalla kuvausohjelmasta kuvien ottamisten välistä aikaa.

Kuvien välinen aika tulisi säätää sitä pidemmäksi mitä hitaammasta ilmiöstä on kyse. Mitä kaumpaa kohdetta kuvataan sitä pidemmäksi kuvien välinen aika tulisi säätää. Jos kuvien välinen aika on liian pitkä, animaatio ei näytä sulavalta. Jos kuvien välinen aika on taas liian lyhyt, voidaan animaatio muodostaa vaikkapa joka toisesta tai joka kolmannesta kuvasta. Aika tulisi olla kuitenkin oikeaa suuruusluokkaa, koska aivan liian lyhyestä ajasta voi seurata kohtuuton määrä kuvatiedostoja. Kasvien kasvua kuvattaessa sopiva aika on karkeasti ottaen 10-20 minuuttia. Pilvien liikettä kuvattaessa se on noin 1-2 sekuntia. Kukkien avautumisnopeudessa on suuria vaihteluita, joten etukäteen tulisi tietää suurinpirtein kuinka kauan avautuminen kestää, jotta kuvien välisen ajan voisi säätää suunnilleen sopivaksi.

Automaattinen valotusajan säätö kannattaa kytkeä pois päältä ettei valotusaika muutu kesken kuvauksen. Valotusaikaa säädettäessä on huomioitava kuvattavan kohteen muuttuminen kuvauksen aikana. Näin ollen kuvattaessa vaikkapa tummaa kasvia, joka avaa vaaleita kukkia, on valotusaika säädettävä "liian pieneksi" kukkien ollessa kiinni, jotta se olisi sopiva kukkien auetessa.

Kuvausvaihe

Kuvausvaiheessa on vain varottava koskemasta kameraan tai mihinkään kuvassa näkyvään kohteeseen. Tietokoneelle kertynyttä kuvasarjaa voi katsella kätevästi Irfanviewilla pitämällä välilyöntiä pohjassa, jolloin kuvat vaihtuvat nopeaan tahtiin animaation tavoin.

Animaation muodostaminen kuvista

Jos kuvat ovat JPG-formaatissa, animaatio voidaan muodostaa helposti JPGVideo ohjelmalla. Jos animaatioon halutaan vaikkapa joka kolmas kuva, yksi tapa hoitaa asia on tarkastella kuvasarjaa Irfanviewissa pikkukuvina ja säätää kehyksen kokoa siten, että joka rivillä on kolme kuvaa. Tämän jälkeen poistetaan kaksi riviä pois, jolloin jäljelle jää joka kolmas kuva. Kuvakoon tai -formaatin muunnos voidaan suorittaa myös Irfanviewilla. Kuvien vaihtumisnopeudeksi tulisi laittaa yli 20 kuvaa/sekunti, jotta animaatio näyttäisi sulavaliikkeiseltä.

Animaatiosta kannattaa kirjata ylös ainakin kuvien välinen aika, kuvauksen kesto ja kuvien vaihtumisnopeus animaatiossa.

Kirjoittanut: Antti Tikka

Katso myös Antti Tikan tekemiä nopeutettuja animaatiota täältä.